Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

KCB

Doradztwo biznesowe

 

 • Określanie akceptowalnego ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wypracowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę majątku firmy.
 • Jak zminimalizować straty i ustrzec się przed niekontrolowanym wzrostem kosztów prowadzonej działalności.
 • Zapobieganie kradzieĹźom sklepowym i magazynowym.
 • Tworzenie dokumentacji przetargowej w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; pomoc w przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego (od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aĹź po realizację umowy).
 • Doradztwo w zakresie przygotowania i złoĹźenia oferty w zamówieniu publicznym, włącznie z reprezentowaniem interesów wykonawcy w postępowaniu protestacyjnym i odwoławczym.
 • Pomoc w uzyskaniu z towarzystw ubezpieczeniowych naleĹźnych świadczeń odszkodowawczych.

 

Bezpieczeństwo osobiste

 

 • Zapewniamy kompleksową ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich przed takimi zagroĹźeniami jak: utrata Ĺźycia, zamach na zdrowie i nietykalność osobistą, uprowadzenie, kradzieĹź lub zniszczenie mienia.
 • Projektujemy systemy bezpieczeństwa osobistego w zakresie środków technicznych, ochrony fizycznej i rozwiązań organizacyjnych - zapewniamy moĹźliwość ich sprawnego wdroĹźenia.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu profilaktyki kryminalnej.

 

Audyt systemu bezpieczeństwa. Organizacja ochrony obiektu.

 

 • Diagnozowanie i analizowanie zagroĹźeń, identyfikowanie słabych punktów w organizacji firmy oraz w stosowanych zabezpieczeniach.
 • Weryfikacja sprawności działania ochrony fizycznej i zastosowanych technicznych systemów zabezpieczeń.
 • Sprawdzenie efektywności systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Współpraca z Policją w zakresie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych.
 • Opracowanie, wykonanie i uzgadnianie z Policją kompleksowych planów ochrony obiektów.

 

 

Projektowanie, wykonawstwo oraz wdraĹźanie technicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SSWiN, KD)

 

 • Opracowywanie koncepcji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla obiektów przemysłowych, handlowych, biurowców oraz budynków mieszkalnych (jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych).
 • Sporządzanie projektów wykonawczych systemów elektronicznego zabezpieczenia obiektów oraz ich realizacja i wdraĹźanie: - telewizja uĹźytkowa (CCTV) - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - kontrola dostępu (KD).

 

 

Szkolenie

 

 • Prowadzenie szkoleń dla personelu banków, SKOK, urzędów pocztowych oraz innych instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie rozpoznawania zagroĹźeń i umiejętności racjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem napadów oraz aktów terroru kryminalnego (np. podłoĹźenie ładunku wybuchowego).
 • Kursy dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia.
 • Szkolenie z zakresu przepisów regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa – „crime prevention”; kursy skutecznej samoobrony.
 • Szkolenie doskonalące umiejętność posługiwania się bronią palną (równieĹź dla osób nie posiadających pozwolenia na broń); strzelanie dynamiczne.
 • Szkolenie psów o profilach: „pies towarzyszący” oraz „pies obronny”.

 

 

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

ARIANO Kancelaria Prawna